معنی اسم نبی

پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص)

ریشه اسم نبی

فراوانی اسم نبی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نبی ثبت نام شده اند.