معنی اسم نریمان

از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم نریمان

فراوانی اسم نریمان

در حال حاضر ۱۰۴ نفر در گهواره با نام نریمان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نریمان

نریمان یعنی دلیر و پهلوان اندیشمند ما اسم نریمان برااینکه ب اسم باباش میخورد خیلی بیشتر دوست داشتم انتخابش کردیم گفتیم اسم مردونه هم باشه😁
مامان نریمان
ای جانم
مامان نریمان
حالا چرا نریمان من وقتی دو ماهه بار دار بودم جنسیت بچم هم نمی دونستم گهواره رو نصب کردم اسم کودک هم گذاشتم نریمان پسرم الان ۶ماهشه اسمش محمد آرتان نریمان خیلی دوست داشتم دارم ولی نشد که بزارم 😔😔😔
مامان نریمان
من یبار اسم نریمان و شنیدم گفتم وای جقد مردونه و با ابهت از همون وقتی فهمیدم پسره انتخابش کردم برا پسرم نریمان اصیل ترین اسم ایرانیه جد رستم نریمان بوده اسمش معنی لغوی اش هم یعنی دارای صفات مردانه و پهلوان
مامان نریمان