معنی اسم هخامنش

در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش( فهم و شعور)، نام سرسلسله خاندان هخامنشی

ریشه اسم هخامنش

فراوانی اسم هخامنش

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام هخامنش ثبت نام شده اند.