معنی اسم هرمز

نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم هرمز

فراوانی اسم هرمز

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام هرمز ثبت نام شده اند.