معنی اسم هورامان

منطقةایی در کردستان نزدیک

ریشه اسم هورامان

فراوانی اسم هورامان

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام هورامان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هورامان

هورامان به معنی سرزمین اهورا مزدا،منسوب به مکانی که اهورا مزدا ظهور میکنه,مرتفع ارام و دست نیافتنی سرزمین پاک و سرافراز ابدی یه مکانیه توی کردستان و البته یه فستیوال هم به نام هورامان هست
مامان هورامان
هورامان به معنای اندیشه نیک که البته در شناسنامه هورام ثبت شده
مامان هورامان