معنی اسم ورونیکا

نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.

ریشه اسم ورونیکا

فراوانی اسم ورونیکا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ورونیکا ثبت نام شده اند.