معنی اسم پولادوند

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم پولادوند

فراوانی اسم پولادوند

تا کنون کسی با نام پولادوند در گهواره ثبت نام نکرده است.