معنی اسم پیروز

فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از دلاوران ایرانی در زمان ساسانیان

ریشه اسم پیروز

فراوانی اسم پیروز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام پیروز ثبت نام شده اند.