معنی اسم آمین

قبول کن،بپذیر،چنین باشد

ریشه اسم آمین

فراوانی اسم آمین

در حال حاضر ۱۴۵ نفر در گهواره با نام آمین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آمین

راستش اسم پسرمومادرشوهرم خیلی قبلتر از بارداریم انتخاب کرده بود من هم دیدم هم خیلی اسم خوبی نسبت به اسمای بیخود امروزیه هم بخاطر احترام به نظر مادر شوهرم این اسمو انتخاب کردیم
مامان آمین