اسم فارسی دختر با س

نام معنی نام جزییات
سارینا خالص،پاک مشاهده
سوگند قسم مشاهده
سدنا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه سدنا با تلفظ /S&aeli... مشاهده
سوفیا سوفیه نام پایتخت بلغارستان مشاهده
ستایش سپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن مشاهده
ستاره هر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صور... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
سپینود از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهر... مشاهده
سبا نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
سامینا پیشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی ا... مشاهده
سایان منسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام رو... مشاهده
سرمه ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به... مشاهده
سارگل گل زرد مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
ساتیا از نامهای باستانی مشاهده
سروناز درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
سیمین ساخته شده از نقره، نقره ای مشاهده
ستوده ستایش شده مشاهده
سریرا زیبا مشاهده
سوسن گلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف مشاهده
سمن رازقی، یاسمن مشاهده
سودابه از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاو... مشاهده
سارنیا خالص ، پاک ، منزه ، بانوی بی ریا ، دختر پاکدامن مشاهده
سپیدار درختی از خانواده بید با برگهای براق مشاهده
سوزان سوزاننده مشاهده
سرنا به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده... مشاهده
سمن ناز مرکب از سمن( یاسمن) + ناز(زیبا) مشاهده
سالی بی غم و سرخوش ، سالمند و دارای عمر طولانی ، نام رو... مشاهده
سهی صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج... مشاهده
سوری گل سرخ مشاهده
سیران سفر، گردش و تفریح مشاهده
سیندخت از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر مهراب کابلی و مادر ر... مشاهده
ساوین سبدی که در آن پنبه می گذارند مشاهده
ستی به کسر سین ،سنی، سرسخت و محکم ، قطعه ای فولادی و م... مشاهده
سندوس نام خواهر خشایارشاه پادشاه هخامنشی مشاهده
ساتراپ حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخ... مشاهده
سومیا محبوب، دوست داشتنی مشاهده
سازین نام روستایی در نزدیکی زنجان مشاهده
سیرنگ سیمرغ مشاهده
سیمیا بلاغت ، فصاحت ، علوم ماورائي ، همچنين نشان و علامت مشاهده
ساوند نام روستایی در نزدیکی کرمان مشاهده
ساویس گرانمایه و با ارزش مشاهده