اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نازپری آنکه مانند پری زیباست، نام دختر پادشاه خوارزم و هم... مشاهده
نازدخت دختر زیبا و ناز مشاهده
نازرخ دارای روی زیبا و لطیف مشاهده
نازک نازنین و زیبا مشاهده
نجیبه مؤنث نجیب، شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
نرسا در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان مشاهده
نشمیل زیبا مشاهده
نصیبه سهم کسی از چیزی، بهره ، سرنوشت، تقدیر مشاهده
نقره فلزی گرانبها، نرم و سفید که در ساختن زیورآلات، آین... مشاهده
نگاره نقش، شکل، تصویر مشاهده
نوبهار آغاز فصل بهار، فصل بهار، نام آتشکده ای در بلخ مشاهده
نورین نور(عربی) + ین(فارسی) نورانی، نوری مشاهده
نوشید مرکب از نو( تازه) + شید( خورشید)، نام مادر مانی... مشاهده
نکهت بوی خوش مشاهده
نیر روشن، منور مشاهده
نیسا نام همسر پادشاه کاپادوکیه مشاهده
نیلاب مجازا آبی ملایم و آرامش بخش-نام قدیم شهر جندی شاپو... مشاهده
نیمتاج نیم(فارسی) + تاج(فارسی) تاج کوچک آراسته به جواهر مشاهده
نیواندخت نیوان،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی مشاهده
نادره مؤنث نادر، آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا مشاهده
نادره گفتار نادره(عربی) + گفتار(فارسی) آن که گفتارهای پسندیده... مشاهده
نیووند نام گیاهی است مشاهده
ناراین از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد مشاهده
نیک اختر دارای ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
نیک تاج آن که تاج نیکو و خوب دارد مشاهده
نیک تاش نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان مشاهده
نیک چهر نیک چهره،خوبرو، نیکوروی، زیبا مشاهده
ناردخت نار(عربی) + دخت(فارسی) دختر آتشین مشاهده
نیک چهره نیکچهر،خوبرو، نیکوروی، زیبا مشاهده
نیک دخت دختر خوب و نیکو مشاهده
نیک رخسار آن که دارای چهره ای پاک و زیباست مشاهده
نارو پرنده ای خوش آواز مانند بلبل مشاهده
نیکو لقا نیکو(فارسی) + لقا(عربی) زیبا رو، زیبا چهر مشاهده
ناریه آتشی، آتشین مشاهده
نازآفرید آفریده ناز و زیبا مشاهده
نازانتا عشوه گر، طناز مشاهده
نازبو ریحان مشاهده
نازجهان موجب نازش و مباهات جهان مشاهده
نازدلبر معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین مشاهده
نازگوهر دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی مشاهده
نازگیتی موجب نازش و مباهات گیتی مشاهده
نازنوش زیبا و شیرین مشاهده
نازنین چهر دارای صورتی ظریف، زیبا و دوست داشتنی مشاهده
نازیاب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
نازیار یار زیبا مشاهده
نازینه منسوب به ناز مشاهده
نازیک نازی، منسوب به ناز مشاهده
نافه ماده ای با عطر نافذ و پایدار که زیر پوست شکم نوعی... مشاهده
نانیسا نام روستایی در نزدیکی مراغه مشاهده
ناوه نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده