اسم دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کبرا کبری،بزرگ، کبیر مشاهده
کبری کبرا،بزرگ، کبیر مشاهده
کبریا عظمت ، بزرگی مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
کرا نام همسر مولانا جلال الدین بلخی مشاهده
کرامت بزرگواری، شرافت،سخاوت، بخشندگی مشاهده
کرانه ساحل، کنار،سو، جهت مشاهده
کرشمه ناز، عشوه، غمزه مشاهده
کریمه مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند مشاهده
کژال غزال ، دختری با چشمان زیبا مشاهده
کسایون کتایون، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قی... مشاهده
کشم نام دختر فرهاد پادشاه اشکانی مشاهده
کشور سرزمینی دارای مرزهای مشخص مشاهده
کلارا نام راهبه ای ایتالیایی مشاهده
کلاله بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و... مشاهده