اسم فارسی دختر با ی

نام معنی نام جزییات
یاسمین یاسمن مشاهده
یاس گلی زینتی با رنگهای زرد، سرخ، سفید، و بنفش و بسیار... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
یاس گل دختری که مانند گل یاس خوش چهره و زیباست مشاهده
یسنی نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستا... مشاهده
یادمهر خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش م... مشاهده
یارگل یاری که چون گل زیباست مشاهده
یارناز یار زیبا مشاهده
یارنوش یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است مشاهده
یاری کمک ، همراهی مشاهده
یاسما منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده