اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده