اسم دختر با ی

نام معنی نام جزییات
یسنا حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است مشاهده
یاسمین یاسمن مشاهده
یلدا آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال... مشاهده
یاس گلی زینتی با رنگهای زرد، سرخ، سفید، و بنفش و بسیار... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
یامور باران مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
یارین خوشحالی مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
یاس گل دختری که مانند گل یاس خوش چهره و زیباست مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده
یسنی نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستا... مشاهده
یادمهر خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش م... مشاهده
یارات مشاهده
یارگل یاری که چون گل زیباست مشاهده
یارناز یار زیبا مشاهده
یارنوش یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است مشاهده
یاری کمک ، همراهی مشاهده
یاسما منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت مشاهده
یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده