اسم دختر

نام معنی نام جزییات
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
سما آسمان مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
آرتمیس در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون -... مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
نیروانا آخرین مرحله سلوک در نزد مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
ضحی صبح - چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده ا... مشاهده
آنا مادر مشاهده
سحر زمان قبل از سپیده دم ، صبح مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
آناهیتا ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوست... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
هیلدا نیرومند، قوی مشاهده
نیلوفر گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد-ه... مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
محنا <p>اسم دخترانه محنا با تلفظ/Mohanā/ و املا Mohana... مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
سلاله فرزند، نسل مشاهده
آیسل زیبا و درخشان مانند ماه مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
آیسو مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ما... مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
ساجده مؤنث ساجد، سجده کننده مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
عطا بخشش، انعام مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
ساره سارا مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده
آیلا هاله دور ماه مشاهده