اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
ماندانا عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و هم... مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
محیصا رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده