اسم فارسی دختر با د

نام معنی نام جزییات
درسا <p>در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید</p... مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
دنا نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
دلدار معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
دلنواز آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی ا... مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
دلبان محافظ و نگهدارنده دل مشاهده
دریاناز مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به م... مشاهده
دیدار ملاقات، دیدن، چهره، صورت مشاهده
دُرفام مانند در. درآسا. دُرمانند. به رنگ دُر مشاهده
دروار در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در مشاهده
دریادخت مرکب از دریا + دخت( دختر) مشاهده
دل آویز زیبا، دلنشین، محبوب مشاهده
دل افروز موجب شادی و خوشی دل ، شاد وخرم ، محبوب و معشوق،... مشاهده
دل انگیز پسندیده، خوب و زیبا مشاهده
دل بهار کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است مشاهده
دلپذیر مطبوع، پسندیده مشاهده
دلپرور بسیار مطبوع ، پرورش دهنده دل مشاهده
دلجو زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق مشاهده
دلربای زیبا، جذاب، معشوق، محبوب ، نام نوعی عتیق که دارای... مشاهده
دلستان دلربا مشاهده
دلشاد خوشحال، شاد مشاهده
دلفروز موجب شادی دل، زیبا و پسندیده مشاهده
دلگشا خوش منظره، با صفا، شادی بخش، فرح بخش،نام باغی زیبا... مشاهده
دلگون مرکب از دل+ گون( مانند) مشاهده
دلنوش گوارای دل، مطبوع مشاهده
دلوار نام شهری در استان بوشهر،محل تولد رئیس علی دلواری م... مشاهده
دلکش جذاب، خوب، و زیبا، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرا... مشاهده
دمن دامنه کوه یا پهنه دشت مشاهده
دهما پارسا مشاهده
دینارگیس دینار(یونانی) + گیس(فارسی) ، دارای مویی به رنگ طلا... مشاهده
دارینا زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها مشاهده
دارینه نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده