اسم فارسی دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لیانا <p>نام دخترانه لیانا با تلفظ /l&aelig;yānā/ و املا... مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
لاون نام جایی در شاهنامه مشاهده
لعل معرب از فارسی، لال ،نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گا... مشاهده
لادبن بوته گل، گلبن مشاهده
لاله چهر آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد مشاهده
لاله دخت مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر) مشاهده
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رخسار لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رو لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله زار زمینی که در آن لاله فراوان روییده است مشاهده
لاله وش مانند لاله مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
لبینا نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لتکا باغ، باغچه مشاهده
لوتوس گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی ، همچنین درخت صدر یا کن... مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده