اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زروانداد مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یک... مشاهده
زروانمهر مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید) مشاهده
زریر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی... مشاهده
زرین کلاه زرین تاج مشاهده
زریون زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم مشاهده
زعیم پیشوا، رهبر مشاهده
زعیم الدین پیشوا و رهبر دین مشاهده
زلفعلی زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی ب... مشاهده
زمان جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوا... مشاهده
زمران نام پسر ابراهیم(ع) مشاهده
زنگه از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران د... مشاهده
زنگو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام... مشاهده
زهید بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای... مشاهده
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
زهیر نام یکی از شعرای عرب در دوران جاهلیت، نام چندتن از... مشاهده