اسم پسر با و

نام معنی نام جزییات
واصف به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده مشاهده
وافی به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده مشاهده
والا بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت،اصیل،... مشاهده
والی حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند مشاهده
وامق نام مردی که عاشق عذرا بود مشاهده
وانان نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان... مشاهده
وانتیار نام پسر ایرج به نوشته بندهشن مشاهده
واهب عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
وتار مقالة، سخنرانی مشاهده
وثوق اعتماد، اطمینان مشاهده
وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی مشاهده
وجیه الله دارای قدر و منزلت خداوند مشاهده
وحدت یگانگی، اتحاد،تنهایی مشاهده
وحید یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خا... مشاهده