اسم پسر

نام معنی نام جزییات
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
سیروان عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای... مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
محمد هادی بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
داریوش مرکب از دارا + وهو( نیکی ) مشاهده
آدریان آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
رایبد به ضم ب ، دانشمند ، حکیم ، دانا ، خداوندگار خرد ،... مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
میعاد محل قرارگاه، وعده گاه مشاهده
گردو از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
هرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هرمان با تلفظ /Hərmān... مشاهده
رامتین نام یکی از نوازندگان و موسیقیدانان در زمان ساسانیا... مشاهده
نیهاد نهاد ، سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قا... مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
ارشام آرشامه مشاهده
جاوید همیشگی، ابدی مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
سعید خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
اردلان نام طایفه ای از ایلات کرد ایران مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
روهان نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب... مشاهده
دانا عاقل، خردمند مشاهده
آرسان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
اوستا نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
میثاق عهد و پیمان مشاهده
آرون صفت نیک و خصلت پسندیده مشاهده
والا بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت،اصیل،... مشاهده
زانیار دانا، دانشمند مشاهده
محراب بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبا... مشاهده
آردا آرشا ، مقدس مشاهده
طه طهماسپ مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
آراس آراز، رود ارس مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
حیدر شیر، لقب علی(ع) مشاهده
جواد بخشنده ، از نامهای خدواند ، لقب امام نهم شیعیان مشاهده