انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
یاس گل دختری که مانند گل یاس خوش چهره و زیباست مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
یاسر نام پدر عمار،از یاران خاص پیامبر مشاهده
یاسما منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
یاسمین یاسمن مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
یاسین نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده
یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه مشاهده
یاقوت نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حم... مشاهده
یامور باران مشاهده