اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نیک مهر آن که دارای محبتی کامل و شایسته است مشاهده
نگارا بانوی زیبا - دختر خوش صورت - کنایه از محبوب است مشاهده
نیلگون نیل(سنسکریت) + گون(فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجورد... مشاهده
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
نوال عطا، بخشش، بهره، نصیب مشاهده
نونا برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع) مشاهده
نیلرام نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ مشاهده
نارسیس لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر... مشاهده
نارون درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار مشاهده
نایریکا از اسامی قدیمی ایرانی مشاهده
نوازش از روی مهربانی دست بر سر کسی کشیدن ، چیزی را به آر... مشاهده
نازمهر مهرناز،زیبا چون خورشید مشاهده
نرجس خاتون مرکب از نرجس و خاتون ، لقب مادر حضرت مهدی عج الله... مشاهده
نکیسا نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسان... مشاهده
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
نوشاد نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند مشاهده
نوگل گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده
نادی ندا دهنده، ندا کننده مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
نازدار آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس مشاهده
نرمین منسوب به نرم، لطیف، مهربان مشاهده
نارملا شکوفه گل انار،به کسر میم مشاهده
نیکتا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> مشاهده
نیالا نام روستایی اطراف ساری مشاهده
نیک یار دوست مشفق مشاهده
نارنج میوه ای آبدار و ترش از مرکبات مشاهده
نوشا نیوشا، شنوا، شنونده مشاهده
نعیمه مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف، مشاهده
ناریکا دختر مهربان مشاهده
نازبانو بانوی زیبا و عشوه گر مشاهده
نوری نور(عربی) + ی(فارسی) منسوب به نور مشاهده
نادیه ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی مشاهده
نیک دخت دختر خوب و نیکو مشاهده
نازدانه فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه مشاهده
نوریه منسوب به نور، درخشان مشاهده
نیره مؤنث نیر،روشن و منور مشاهده
نازپری آنکه مانند پری زیباست، نام دختر پادشاه خوارزم و هم... مشاهده
نانسی نام شهری در فرانسه مشاهده
نشمیل زیبا مشاهده
نفیسا بسیار ارزشمند ، گران مایه مشاهده
نقره فلزی گرانبها، نرم و سفید که در ساختن زیورآلات، آین... مشاهده
نوش آفرین جاویدان آفریده شده مشاهده
نیسا نام همسر پادشاه کاپادوکیه مشاهده
نیشا نشانه مشاهده
نیلاب مجازا آبی ملایم و آرامش بخش-نام قدیم شهر جندی شاپو... مشاهده
نازخاتون بانوی زیبا،نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای... مشاهده
ناژین درخت نارون مشاهده
نجم ستاره ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
نسیبه دختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر ا... مشاهده