اسم دختر با ی

نام معنی نام جزییات
یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه مشاهده
یامور باران مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
یسنا حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است مشاهده
یسنی نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستا... مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
یلدا آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال... مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده