اسم دختر با ی

نام معنی نام جزییات
یادمهر خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش م... مشاهده
یارات مشاهده
یارگل یاری که چون گل زیباست مشاهده
یارناز یار زیبا مشاهده
یارنوش یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است مشاهده
یاری کمک ، همراهی مشاهده
یارین خوشحالی مشاهده
یاس گلی زینتی با رنگهای زرد، سرخ، سفید، و بنفش و بسیار... مشاهده
یاس گل دختری که مانند گل یاس خوش چهره و زیباست مشاهده
یاسما منسوب به یاسمن - مرکب از یاسم(یاسمن) + الف نسبت مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
یاسمین یاسمن مشاهده
یاسمینا یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد، و کبود مشاهده
یاسینا منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده