اسم دختر

نام معنی نام جزییات
مهدا اول شب ، قسمتی از شب مشاهده
آسمان فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز... مشاهده
نادیا امید، آرزو مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
آیلار زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
رویا رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در ح... مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
رومینا مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
سها نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان... مشاهده
سلینا به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ف... مشاهده
آرینا آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
صدف نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره ب... مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
سلدا کوهستان مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نرجس معرب از فارسی،نرگس، نام همسر امام حسن عسگری(ع) و م... مشاهده
ماندانا عنبر سیاه، نام دختر آستیاگس آخرین پادشاه ماد و هم... مشاهده
آسنات نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (... مشاهده
فرشته فریشته . در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و ا... مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
اوین عشق مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
سونیا دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باش... مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده