اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
مرسده مشاهده
شادلین نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، م... مشاهده
شکیبا صبور و بردبار مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
لنیا دختر ملیح - نمکین - مرکب از لن(سنسکریت) + ی نسبت(ف... مشاهده
فرینا با شکوه، شکوهمند مشاهده
فریناز دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه مشاهده
ناز کرشمه، غمزه مشاهده
فرحناز فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز مشاهده
نگارین زیبا، آراسته، مزین مشاهده
شایسته سزاوار، لایق و درخور مشاهده
فریال دارای اندام و هیکل باشکوه مشاهده
پرگل (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل مشاهده
نسرین گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های... مشاهده
نازیلا دختر طناز و عشوه گر مشاهده
الیکا نام روستایی در مازندران مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
فریبا بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند مشاهده
پرند پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده
سارگل گل زرد مشاهده
فایدیم گل نیلوفر، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
فردوس معرب از فارسی، پردیس بهشت مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
دلدار معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت مشاهده
ناهید زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون... مشاهده
گلشید گلی که چون خورشید می درخشد مشاهده
پریاس گلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب مشاهده
وینا رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
نیتا مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
دلنواز آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی ا... مشاهده
پریچهر پریچهره مشاهده
آدا پاداش مینوی، فرشته توانگری مشاهده
رخساره چهره، صورت، گونه مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
اویسا آویسا ، پاک و تمیز مانند آب مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
پاییز هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده
کانی چشمه آب - کنایه از تازگی و نشاط است مشاهده