اسم پسر

نام معنی نام جزییات
متین دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامه... مشاهده
آدرین <p>آدرین: آتشین و سرخ</p> <p>اسم آدرین با تلفظ آد... مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ/Mah.yār/ و املا Mahyar... مشاهده
آرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه آرمان با تلفظ/ Ārmān/... مشاهده
آرش عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدا... مشاهده
محمد مهدی مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معن... مشاهده
ارسلان شیر، نام پسر مسعودغزنوی مشاهده
امیر پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها... مشاهده
علی اصغر نام پسر حسین (ع) مشاهده
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
حسام شمشیر تیز و برنده مشاهده
رادمان دارمان،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسر... مشاهده
لنا نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
سورنا نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان مشاهده
یزدان <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:... مشاهده
کیارش از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه ک... مشاهده
امیرمهدی ترکیب نامهای امیر و مهدی ، کسی که حضرت صاحب الزمان... مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده
آرمین از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد... مشاهده
سهیل روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه مشاهده
پوریا نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی... مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
نویان امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک مشاهده
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
آرتا ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است مشاهده
پویان پویا، پوینده مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
اراد آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
آراز گویش ترکی رودخانه ارس مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
آرشا آردا ، مقدس مشاهده
محمدعلی ترکیب اسامی محمد و علی مشاهده
محمد جواد بنده ستوده شده خدا و بخشاینده مشاهده
آرسین <p>نام&nbsp; پسرانه آرسین با تلفظ /Ār.sin/ و املای... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
امید اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با... مشاهده
امیر مهدی مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه ص... مشاهده
رايان راهنما مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
سجاد بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
ارتین آرتین ، عاقل و زیرک مشاهده
فرهان نام مکانی در نزدیکی همدان مشاهده
دایان سرافرازی مشاهده
مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بی... مشاهده