اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
تینا گِل ، هم ریشه با مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
حانیه زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در ک... مشاهده
آرشام به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
تبسم خنده بدون صدا، لبخند مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
آروشا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آروشا با تلفظ /Āro&s... مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
آندیا نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
ارسام نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
شایلین <p>(تلفظ: shaylin) اسمی دخترانه و ترکی&nbsp;</p>... مشاهده
ملیسا بادرنگبویه مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
سودا عشق، سودا مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
آریانا نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی... مشاهده
سلما نام زنان عرب مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
آریو نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پاد... مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
آلا نعمتها،نیکیها مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام پسرانه سامین با تلفظ /Sā.min/ و املا Samin... مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
حدیث سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، د... مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
سما آسمان مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
ملکا <p>نام دخترانه ملکا&nbsp; با تلفظ /M&aelig;lekā /... مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
آرتمیس در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون -... مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
اروین آروین ، تجربه ، امتحان ، آزمون مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده