اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
نیروانا آخرین مرحله سلوک در نزد مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
سنا روشنایی نور بلندی رفعت مشاهده
ضحی صبح - چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده ا... مشاهده
فراز جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی مشاهده
آنا مادر مشاهده
سحر زمان قبل از سپیده دم ، صبح مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
آتریسا آذرگون مانند آتش - دختری با چهره ای زیبا و برافروخ... مشاهده
امیرطاها مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که ن... مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
آناهیتا ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوست... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
آیه هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابها... مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
ایمان اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین د... مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
نیلوفر گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد-ه... مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
محنا <p>نام دخترانه محنا با تلفظ/Mohanā/ و املا Mohana... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
هیوا امید مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
سامی عالی، بلندمرتبه مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده
سانیار حامی وپشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
مصطفی برگزیده، لقب پیامبر(ص) مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده