اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
روشان روشن مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
آناهید آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
آمیتیس نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
آرشین آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به ک... مشاهده
آهو جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی... مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
هیما بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفت... مشاهده
سپینود از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهر... مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
آرتینا آرتین + ا (پسوند اسم ساز)، منسوب به آرتین مشاهده
سبا نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
نارگل گل انار مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
آرمیس هرمس ، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
سامینا پیشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی ا... مشاهده