اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
رایکا محبوب، مطلوب مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
آیتن آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر مشاهده
آرنوش ار = آریایی + نوش = جاوید، آریاییجاوید، ایرانی جاو... مشاهده
آریاناز موجب فخر و مباهات قوم آریایی مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
ساتیا از نامهای باستانی مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
آیتا مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی ،... مشاهده
امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودان... مشاهده
نوشین شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
سروناز درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت مشاهده
روجا درگویش مازندران ستاره صبح مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
غنچه گلی که هنوز باز نشده و برگهایش به هم فشرده اند ، م... مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
انار میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و م... مشاهده
کرشمه ناز، عشوه، غمزه مشاهده
جوانه اندام نورس، فشرده، و قابل رشدی در گیاه که در انتها... مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
آریستا زیبا و خوشکل مانند عروس ، مرکب ازآریس به معنای عرو... مشاهده
شکوفه گل درخشان میوه دار مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
کیارا اندوه و ملالت ، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات مشاهده
شهربانو ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه س... مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
بهارا بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان،... مشاهده
راوش مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری مشاهده
شیلان چیلان، عناب مشاهده
شایا شایان مشاهده
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
نیلرام نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
سیمین ساخته شده از نقره، نقره ای مشاهده
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
آپامه نام دختر سپیتامن یکی از سرداران ایرانی و همسر سلوک... مشاهده