اسم فارسی دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نورا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نورا با تلفظ /Noorā/... مشاهده
نیلا <p style="text-align: justify;">نام دخترانه نیلا ب... مشاهده
نیکا چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران مشاهده
نهال <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نهال با تلفظ /N&aeli... مشاهده
نازنین بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف مشاهده
نرگس از یونانی ، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و ز... مشاهده
نگار نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی مشاهده
نیایش دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام... مشاهده
نازگل دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
نارگل گل انار مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
نوژان درخت صنوبر و کاج مشاهده
ناز کرشمه، غمزه مشاهده
نگارین زیبا، آراسته، مزین مشاهده
نسرین گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های... مشاهده
نازیلا دختر طناز و عشوه گر مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
ناهید زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون... مشاهده
نیتا مشاهده
نوشین شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
نیلرام نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ مشاهده
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
نایریکا از اسامی قدیمی ایرانی مشاهده
نوشاد نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
نازمهر مهرناز،زیبا چون خورشید مشاهده
نوازش از روی مهربانی دست بر سر کسی کشیدن ، چیزی را به آر... مشاهده
نیلگون نیل(سنسکریت) + گون(فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجورد... مشاهده
نارون درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار مشاهده
نازبانو بانوی زیبا و عشوه گر مشاهده
نگارا بانوی زیبا - دختر خوش صورت - کنایه از محبوب است مشاهده
نوشا نیوشا، شنوا، شنونده مشاهده
نیکتا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> مشاهده
نوگل گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان مشاهده
نارملا شکوفه گل انار،به کسر میم مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
ناژین درخت نارون مشاهده