اسم فارسی دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نورا نور(عربی) + ا(فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان مشاهده
نیلا <p style="text-align: justify;">نیل(سنسکریت) + ا(ف... مشاهده
نیکا چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران مشاهده
نهال <p>نهال: درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده اس... مشاهده
نازنین بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف مشاهده
نرگس از یونانی ، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و ز... مشاهده
نگار نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی مشاهده
نیایش دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام... مشاهده
نازگل دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
نارگل گل انار مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
نانا پدر و مادر، نعناع مشاهده
نوژان درخت صنوبر و کاج مشاهده
ناز کرشمه، غمزه مشاهده
نگارین زیبا، آراسته، مزین مشاهده
نسرین گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه های... مشاهده
نازیلا دختر طناز و عشوه گر مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
ناهید زهره، آناهیتا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دیگر کتایون... مشاهده
نیتا مشاهده
نوشین شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
نیلرام نام فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ مشاهده
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
نایریکا از اسامی قدیمی ایرانی مشاهده
نوشاد نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
نازمهر مهرناز،زیبا چون خورشید مشاهده
نوازش از روی مهربانی دست بر سر کسی کشیدن ، چیزی را به آر... مشاهده
نیلگون نیل(سنسکریت) + گون(فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجورد... مشاهده
نارون درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار مشاهده
نازبانو بانوی زیبا و عشوه گر مشاهده
نگارا بانوی زیبا - دختر خوش صورت - کنایه از محبوب است مشاهده
نوشا نیوشا، شنوا، شنونده مشاهده
نیکتا خوب، نیکو مشاهده
نوگل گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان مشاهده
نارملا شکوفه گل انار،به کسر میم مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
ناژین درخت نارون مشاهده