اسم فارسی دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پرنسا <p>(تلفظ: paransā) اسمی دخترانه و فارسی</p> <p>ما... مشاهده
پرنیا <p>(تلفظ: parniyā) اسمی دخترانه با ریشه ایرانی</p>... مشاهده
پریا زیبا چون پری مشاهده
پارمیس پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پ... مشاهده
پانیذ شکر، فانیذ مشاهده
پرنیان پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پریزاد زاده پری، زیبا ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنش... مشاهده
پگاه سپیده دم، صبح زود مشاهده
پرستو پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است مشاهده
پرتو درخشش، تلألو مشاهده
پردیس فردوس ، باغ، بستان مشاهده
پریسان مانند پری ، دختری که مثل پری زیبا است ، بانویی زیب... مشاهده
پاییز هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو مشاهده
پرند پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده مشاهده
پروانه حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده ا... مشاهده
پریچهر پریچهره مشاهده
پرناز مرکب از پر + ناز( زیبا، قشنگ) مشاهده
پرگل (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل مشاهده
پرنا پرنیان مشاهده
پریاس گلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب مشاهده
پروین دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا مشاهده
پانیک کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم مشاهده
پرسا نرم و لطیف مانند پر. مشاهده
پرین نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر... مشاهده
پرمیس پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پونا در گویش سمنان پونه مشاهده
پریان پری ها مشاهده
پادمیرا جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر مشاهده
پالیز باغ مشاهده
پوپک پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد مشاهده
پریوش زیبا چون پری مشاهده
پیوند پیوسته بودن دو یا چند کس یا چیز به هم مشاهده
پرسون برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
پری سیما پری(فارسی) + سیما(عربی) پریچهره، زیبارو مشاهده
پوران پوران دخت مشاهده
پریچه پری کوچک مشاهده
پیچک گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد مشاهده
پرارین خوب و نیکو مشاهده