اسم پسر

نام معنی نام جزییات
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
آرشاویر مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
آرسن مرد مبارز مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
میلان خواهش ، میل ، آرزو ، صفت مشبه از میل مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
ماهد گستراننده و پهن کننده مشاهده
ابتین آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهن... مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
عمران نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
وندا هزوارش است به معنی خورشید مشاهده
رادان مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت ، انکه من... مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
الشن شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمرا... مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
ایدین آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه مشاهده
حمید ستوده ، از نامهای خداوند مشاهده
هیرا فراخ، وسیع مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
آرمیا آرامش دهنده، آرام کننده مشاهده
آریامهر برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریو... مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
عبدالله بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص) مشاهده
آسو شفق،هنگام طلوع خورشید،همچنین نام شرابی مست کننده ک... مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
روهام نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
سلمان نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آ... مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
ارس نام رودی در مرز شمالی ایران مشاهده
آرتیمان مرکب از آرتی به معنای پاک و مقدس بعلاوه مان به معن... مشاهده
ونداد خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
اردوان یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه، نام چند... مشاهده
ارشک اشک ، نام مؤسس سلسله اشکانی مشاهده
سوشیانت سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
روژمان روشن مانند روز ، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روش... مشاهده
هلو عقاب مشاهده