اسم دختر

نام معنی نام جزییات
آتوسا نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
لیلا لیلی مشاهده
حدیثه نو، جدید مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
ساحل زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
سروین شبیه سرو، مانند سرو مشاهده
نسترن گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد مشاهده
روژین مانند روز، روشن مشاهده
عارفه مؤنث عارف، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
سویل دوست داشته شده مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
روژا ستاره مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
شمیم بوی خوش مشاهده
رکسانا روشنک،رکسانه،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و... مشاهده
ساناز نوعی گل ، نادر، کمیاب مشاهده
سانای مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
ندا صدای بلند، فریاد، بانگ مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
گلاره مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود مشاهده
روژینا روژین مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
نبات ماده خوراکی سفت، بلورین، و شیرین مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده
نارین منسوب به نار، تر و تازه مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
محیصا رستگار شده ، پاک و آمرزیده(به فتح میم) مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
آلما سیب، کنایه از زیبایی مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
سایه تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
نسیم بادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش مشاهده
لیلی شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده