اسم دختر

نام معنی نام جزییات
فائزه فایزه ، نایل، رستگار مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
صنم بت، معشوق، دلبر مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
حوریا حور(عربی) + ی(فارسی) + ا(فارسی) آن که چون حور زیبا... مشاهده
عاطفه عربی محبت و مهربانی، عطوفت مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
مونا منا،امیدها مشاهده
روشان روشن مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
رضوانه مؤنث رضوان،بهشت مشاهده
آناهید آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
رمیصا ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه م... مشاهده
روناک روشن مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
کتایون کسایون،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیص... مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
کژال غزال ، دختری با چشمان زیبا مشاهده
آمیتیس نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
بشری بشارت، مژده مشاهده
عطیه انعام، بخشش مشاهده
آرشین آرشین نام یکی از زنان دوره هخامنشی می باشد که به ک... مشاهده
سمانه سُمانی بلدرچین مشاهده
مرضیه پسندیده، مرضی مشاهده
ستیلا از القاب حضرت مریم سلام الله علیها و نام دختر امام... مشاهده
نیان رفیق -شریک زندگی مشاهده
آهو جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی... مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
حلیا مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی ، پیرایه ، زینت... مشاهده
هما پرنده ای با جثه بزرگ که قدما می پنداشتند سایه اش ب... مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
گیلدا طلا مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
بشرا خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
طلا فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
نفیسه مؤنث نفیس مشاهده
سامیه مؤنث سامی - زن بلند قد- کسی که عازم شکار است مشاهده
پانته آ نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود مشاهده