اسم دختر

نام معنی نام جزییات
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
دلینا مطمئن ، آرام دل ، آسوده مشاهده
ثمینا ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی مشاهده
هیما بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفت... مشاهده
هانیا مؤنث هانی- مادر مهربان و دلسوز مشاهده
سپینود از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهر... مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
آرتینا آرتین + ا (پسوند اسم ساز)، منسوب به آرتین مشاهده
سبا نام شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است مشاهده
فرانک پروانه ، نام دختر برزین و زن بهرام گور ، نام مادر... مشاهده
نجمه مؤنث نجم،ستاره مشاهده
زهره نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجر... مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
ژوان زمان، میعاد، ملاقات مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
آیلی مهتاب مشاهده
ثمر ثمره مشاهده
نارگل گل انار مشاهده
ریحان گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گی... مشاهده
دیان دیانا مشاهده
نیوان نیواندخت،نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیان... مشاهده
سپیده روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع افتاب مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
شقایق گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش ل... مشاهده
سیلوانا الهه جنگل- دختر جنگلی مشاهده
سمیرا هم صحبت شبانه مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
آنالی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر مشاهده
فریما زیبا و دوست داشتنی مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
روشنک از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر... مشاهده
حسنی نیک، پسندیده مشاهده
آرمیس هرمس ، از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا مشاهده
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
هلینا هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یون... مشاهده
سامینا پیشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی ا... مشاهده
نغمه آهنگ یا ملودی،آوازه مشاهده
شیما زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دخ... مشاهده
انیس همدم مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
رعنا زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و... مشاهده
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده