اسم عبری

نام معنی نام جزییات
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
یونا یونس،کبوتر مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده