اسم عبری

نام معنی نام جزییات
مرسانا <p>نام دخترانه مرسانا با تلفظ /Mer.sā.nā/ و املا M... مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
سارا شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) مشاهده
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
دانیال <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه دانیال با تلفظ /Dāniy... مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
راحیل <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه&nbsp; راحیل با تلفظ/... مشاهده
دینا دینه مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
آرسن مرد مبارز مشاهده
ساره سارا مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
اسماعیل آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر مشاهده
الیا الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی ا... مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده
رایا آن که خداوند به او توجه دارد ، نام مردی از بنی اسر... مشاهده
اسحاق خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
لعیا لیا مشاهده
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
تارخ نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
نینا زیبایی، خوش اندامی و ظرافت مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
حانان رحیم ، نام یکی از دلاوران در زمان داوود مشاهده
ایوب آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که... مشاهده
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده
حوا حیات ، نام همسر آدم(ع) مشاهده
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
آلیا الیاس مشاهده
سلیمان پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خد... مشاهده
شعیب توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن مشاهده
سالومه صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خا... مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
زکریا آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پی... مشاهده
داوود محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب... مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده