اسم پسر با ا

نام معنی نام جزییات
اشراق تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و ح... مشاهده
افشار نام ناحیةایی در کردستان مشاهده
ابوالقاسم پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) مشاهده
احتشام شکوه و شوکت داشتن ، بزرگ شدن ، دارای خدم و حشم فرا... مشاهده
ادنا به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از وا... مشاهده
ادهم سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بل... مشاهده
ادیان کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه مشاهده
اوات آرزو مشاهده
ارشاد راهنمایی، هدایت مشاهده
ارشاسب دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان مشاهده
اورمزد هرمز،از نامهای خداوند در آیین زرتشت،نام روز اول از... مشاهده
ارشاک ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از ی... مشاهده
اوریا شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که ا... مشاهده
اوکتای اکتای مشاهده
ایثار از خود گذشتگی، فداکاری مشاهده
ایزد در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... مشاهده
اریامن آرامش دهنده، خوشبختی دهنده ، نام دریا سالار شجاع و... مشاهده
اسرافیل درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأ... مشاهده
اسلام دین پیروان محمد(ص) مشاهده
اشکبوس از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از فرمانده... مشاهده
افراسیاب به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه ت... مشاهده
افرود فرود، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و... مشاهده
الوا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و ن... مشاهده
ابوطالب نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) مشاهده
امان ایمنی، آرامش مشاهده
امان الله آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است مشاهده
امین الله مورد اعتماد خداوند مشاهده
ارتمن نام یکی از سرداران مادی در زمان کوروش پادشاه هخامن... مشاهده
ارتیان منسوب به آتش - آتشکده - برافروخته مثل آتش مشاهده
اردین راستین مشاهده
ارسمان نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین مشاهده
اهورا مزدا اهورامزد، هرمزد ، اورمزد ، هرمز، معنی اصلی این کلم... مشاهده
ایتکین آیتکین،غلام ماه مشاهده
ایزدیار آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای... مشاهده
ازدر منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
ایشا نام پدر داوود(ع) مشاهده
اسپندیاد اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده
اسپندیار اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهل... مشاهده
ایلدرم ایلدیریم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
اسپیتامن صورتی از سپیتمان، لقب خانوادگی زرتشت نام سردار ایر... مشاهده
ایلدیریم ایلدرم ، تندر ، آذرخش ، رعد وبرق مشاهده
اسپیتمن یکی از سرداران ایران در زمان داریوش هخامنشی مشاهده
استاسیس از مخالفین سلطه عرب در ایران در زمان خلیفه عباسی مشاهده
استرا در گویش سمنان ستاره،نام همسر یهودی انوشیروان که مد... مشاهده
اسحق اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
اسدالدین آن که در دفاع از دین مانند شیر شجاع است مشاهده
ایلیاس الیاس مشاهده
اسدالله شیر خدا ، از القاب علی (ع) مشاهده
اسعد نیکبخت تر، خوشبخت تر مشاهده
اسفار معرب اسوار از نامهای تاریخی مشاهده