اسم پسر

نام معنی نام جزییات
پندار فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
آنیل <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p sty... مشاهده
علی اکبر علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع) مشاهده
ارشیا تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با مشاهده
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
امین مورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پس... مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
آرشام به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
ارسام نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
یونا یونس،کبوتر مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
آریو نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پاد... مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
حامی حمایت کننده، پشتیبان مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام سامین با تلفظ /Sā.min/ و املای Samin به نظر... مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
ملکا اسم ملکا نامی با ریشه‌ی آرامی (زبان مشترک عربی و ع... مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
امیرطاها مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که ن... مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
ایمان اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین د... مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
هیوا امید مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
سامی عالی، بلندمرتبه مشاهده
سانیار حامی وپشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد مشاهده
هامین <p>اسم پسرانه هامین با تلفظ /Hā.min/ و اَشکال نوشت... مشاهده
مصطفی برگزیده، لقب پیامبر(ص) مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده