اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
مارال آهو،زیبا مشاهده
ستاره هر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صور... مشاهده
مائده خوردنی، طعام،نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
کیمیا اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون مشاهده
صبا نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان م... مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
حنا گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گلهای سف... مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده
برنا جوان مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
راستین در نهایت صداقت و درستی مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
شایلین <p>(تلفظ: shaylin) اسمی دخترانه و ترکی&nbsp;</p>... مشاهده
ملیسا بادرنگبویه مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
سودا عشق، سودا مشاهده
سلما نام زنان عرب مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
یونا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه یونا ب... مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام پسرانه سامین با تلفظ /Sā.min/ و املا Samin... مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
عماد تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون مشاهده
اوین عشق مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
هدیه ارمغان، تحفه مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده