اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
سما آسمان مشاهده
ملکا <p>نام دخترانه ملکا&nbsp; با تلفظ /M&aelig;lekā /... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
عباس شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر(ص)،لقب برا... مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
آسنات <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آسنات با تلفظ/Āsenāt... مشاهده
آدریان آدریانوس ، نام یکی از امپراتوران روم مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
یاسمن گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد... مشاهده
آرزو میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً... مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
نیروانا آخرین مرحله سلوک در نزد مشاهده
سنا روشنایی نور بلندی رفعت مشاهده
ضحی صبح - چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده ا... مشاهده
فراز جای بلند، بلندی، بخش بالایی چیزی مشاهده
سحر زمان قبل از سپیده دم ، صبح مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
آرینا آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
مهدیه مؤنث مهدی،عروس مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
هیلدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه هیلدا با تلفظ/Hildā/... مشاهده
ارتا راستی، درستی مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
نیلوفر گلی به رنگ سفید، کبود، و زرد که مصرف دارویی دارد-ه... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
کمیل نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به ک... مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
آتوسا نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
محنا <p>نام دخترانه محنا با تلفظ/Mohanā/ و املا Mohana... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
هیوا امید مشاهده
آریسا اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته س... مشاهده
نگین سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز... مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
سامی عالی، بلندمرتبه مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
ساینا سیمرغ، عنقا مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده