اسم های دارای

نام معنی نام جزییات
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهرزاد زاده خورشید مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
آرمینا دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی مشاهده
الیار نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار مشاهده
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
آینور آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، د... مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
شاینا شاهدانه مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
حسان زیبارویان، نیکوان مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
آرامش آسایش، فراغت، راحتی، صلح و آشتی (اسم مصدر از آرمید... مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
امیرپارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
رویا رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در ح... مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
آرتام والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
آنوشا کیش و مذهب ، دین و آیین مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
آناهید آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
مرتضی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته مشاهده
آریامهر برخوردار از محبت آریایی - نام یکی از سرداران داریو... مشاهده
میثم نام پسر یحیی از یاران علی(ع) مشاهده