انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
یوتاب نام خواهر آریوبرزن پادشاه آذربادگان مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده
یونا یونس،کبوتر مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده