اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
آوا صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی ب... مشاهده
مهرسا <p>نام مهرسا با تلفظ /Mehrsā/ مرکب است از دو واژه... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
رها نجات یافته، آزاد مشاهده
نورا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نورا با تلفظ /Noorā/... مشاهده
لیانا <p>نام دخترانه لیانا با تلفظ /l&aelig;yānā/ و املا... مشاهده
نیلا <p style="text-align: justify;">نام دخترانه نیلا ب... مشاهده
جانان <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه جانان با تلفظ Jānān... مشاهده
ماهور نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی مشاهده
آوینا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آوینا با تلفظ /Āvinā... مشاهده
نیکا چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران مشاهده
الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار مشاهده
هستی وجود، زندگی، زندگانی مشاهده
السا نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاش... مشاهده
روشا روشن مشاهده
رستا <p>نام دخترانه رُستا با تلفظ/Rostā/ و املا Rosta و... مشاهده
نهال <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه نهال با تلفظ /N&aeli... مشاهده
درسا <p>در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید</p... مشاهده
سارینا خالص،پاک مشاهده
نازنین بسیار دوست داشتنی، عزیز و گرامی، زیبا و ظریف مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
پرنیا فرنیا مشاهده
نرگس از یونانی ، گلی خوشبو و زینتی با گلبرگهای سفید و ز... مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده
یاسمین یاسمن مشاهده
سوگند قسم مشاهده
نگار نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی مشاهده
پریا زیبا چون پری مشاهده
آرشیدا <p>نام دخترانه آرشیدا با تلفظ ār&scaron;idā و املا... مشاهده
آیناز آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه مشاهده
آدرینا آتشین ، سرخ رو ، دختر زیبا رو ، بانوی آتشین مشاهده
روشنا نور، روشنایی مشاهده
سدنا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه سدنا با تلفظ /S&aeli... مشاهده
اسرا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه اِسرا با تلفظ/es.rā/... مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
پارمیس پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پ... مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
ملورین در بلورین - رویه شفاف مشاهده
همتا نظیر، مانند مشاهده
آنیتا آناهیتا،ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که... مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
پرنسا مانند ستاره پروین ، دیبای منقش و لطیف ، پرنیان مشاهده
نیایش دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام... مشاهده
ترمه نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی مشاهده
آیسان آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
نازگل دختری که مانند گل زیبا و لطیف و ناز است مشاهده
جانا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه جانا با تلفظ /Jānā/... مشاهده
گیسو موی بلندسر مشاهده
رونیا بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل... مشاهده