انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
یارا <p>(تلفظ: yārā) اسمی پسرانه و فارسی</p> <p>به معن... مشاهده
آیدین شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه مشاهده
سلاله فرزند، نسل مشاهده
آیسل زیبا و درخشان مانند ماه مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
آیسو مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ما... مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
مجتبی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع) مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
آران درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان... مشاهده
ساجده مؤنث ساجد، سجده کننده مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
عطا بخشش، انعام مشاهده
محمد صالح بنده ستوده شده و نیکوکار خدا مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
نازلی ناز(فارسی) + لی(ترکی) دارای ناز و عشوه، نام یکی ا... مشاهده
ساره سارا مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده
آیلا هاله دور ماه مشاهده
مهدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه مهدا با تلفظ /M&aeli... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
ضحا زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره ای در... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
معراج بالارفتن، عروج مشاهده
آسمان فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز... مشاهده
مرصاد کمین گاه، گذرگاه مشاهده
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
نادیا امید، آرزو مشاهده
آریان بانوی بسیار مقدس - نام دختر مینوس پادشاه اساطیری ی... مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
آیلار زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهرزاد زاده خورشید مشاهده