انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
برهان دلیل، حجت مشاهده
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
مصطفی برگزیده، لقب پیامبر(ص) مشاهده
علی رضا مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام... مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
آیلار زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
امیرطاها مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که ن... مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
معراج بالارفتن، عروج مشاهده
سروش فرشته پیام آور در فرهنگ زرتشتی مشاهده
آریان بانوی بسیار مقدس - نام دختر مینوس پادشاه اساطیری ی... مشاهده
مرصاد کمین گاه، گذرگاه مشاهده
شروین نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه... مشاهده
تمنا آرزو مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
آسمان فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز... مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
فرنیا اصیل، دارنده اصل و نسب مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
محمد صالح بنده ستوده شده و نیکوکار خدا مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
آیین دین مذهب عادت رسم روش - نام روستایی در استان فارس مشاهده
مطهره مؤنث مطهر، پاک و مقدس،منزه مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
ضحا زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره ای در... مشاهده
نیهاد نهاد ، سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قا... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
ائلمان مانند مردم مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
مهدا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه مهدا با تلفظ /M&aeli... مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
سلینا به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ف... مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
نادیا امید، آرزو مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
لیلا لیلی مشاهده