انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
ساجده مؤنث ساجد، سجده کننده مشاهده
سلدا کوهستان مشاهده
ساحل زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
آلاء از واژه های قرآنی، به معنی نعمت ها، نیکی ها، نیکوی... مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
سیروان عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای... مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
برنا جوان مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
عطا بخشش، انعام مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
ساره سارا مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
سلاله فرزند، نسل مشاهده
هانی مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب مشاهده
هدی هدایت کردن، هدایت،راهنمایی، راه درست و مسیر درست مشاهده
نازی منسوب به ناز مشاهده
ندا صدای بلند، فریاد، بانگ مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
شاینا شاهدانه مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
اوین عشق مشاهده
مرتضی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
آویسا پاک و تمیز مانند آب مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
هرمان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هرمان با تلفظ /Hərmān... مشاهده
مجتبی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع) مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
مهرزاد زاده خورشید مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده