انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
ساغر جام شراب مشاهده
برنا جوان مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
مها سنگی مانند بلور، یاقوت کبود مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
آیین دین مذهب عادت رسم روش - نام روستایی در استان فارس مشاهده
فرناز دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
شاینا شاهدانه مشاهده
نیوشا شنوا، شنونده مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
فریماه دارای زیبایی و شکوهی چون ماه مشاهده
تسنیم نام چشمه ای در بهشت مشاهده
تیدا دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب ا... مشاهده
رویا رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در ح... مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
نوا صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
نیلیا به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف ن... مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
کمند دام، کنایه از گیسو مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مایا در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بها... مشاهده
نیاز حاجت،احتیاج مشاهده
حورا زن زیبای بهشتی مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
ائلمان مانند مردم مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
مرتضی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
آترین آذرین مانند آتش - زیبا و پر انرژی مشاهده
میثم نام پسر یحیی از یاران علی(ع) مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
رومینا مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
سها نام کوچکترین ستاره ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان... مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده